Het WIV-Kankercentrum zoekt deelnemers voor een focusgroep

din, 04/04/2017
Er is een nieuwe DNA test ontwikkeld bij kanker waarbij verschillende genen tegelijk getest kunnen worden. Deze next-generation-sequencing (NGS) technologie kan al voor specifieke gevallen leiden tot een gepersonaliseerde behandeling. Er lopen verschillende onderzoeken om deze nieuwe test voor nog meer kankerbehandelingen te gebruiken.

Voor wie?

Mannen en vrouwen met een borst-, darm-, eierstok-, huid-, of longkankeraandoening. We zoeken mensen van alle leeftijden, er is geen specifieke voorkennis vereist.

Doel

In een focusgroep komen 5-8 patiënten in vertrouwelijke kring samen, onder leiding van een deskundige groepsgespreksleider. Het doel van de gesprekken is om na te gaan welke informatie voorzien moet worden alvorens een NGS test mag uitgevoerd worden op een kankerpatiënt en hoe deze nieuwe technologie zo patiëntvriendelijk mogelijk in de zorg geïntroduceerd kan worden.

Wat wordt er van mij verwacht?

Deelname aan het onderzoek door gedurende twee uur mee te doen aan een groepsgesprek. In het begin van de focusgroep zal een video getoond worden die de technologie uitlegt.

Wat kan ik verwachten?

Een moderator zal enkele stellingen aan de groep voorleggen. Met deze stellingen willen we uw persoonlijke mening bevragen en een korte discussie over het onderwerp voeren.

Het kankercentrum voorziet koffie en versnaperingen tijdens de pauze en na de focusgroep.

Er is een onkostenvergoeding voorzien voor uw verplaatsingen.

Verwerking van mijn gegevens

Het focusgroep gesprek wordt opgenomen. Wanneer de opname wordt uitgetypt, zal elke verwijzing naar uw naam verwijderd worden. Alle gegevens worden dus anoniem verwerkt.

Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel.

Plaats en tijd

In overleg zoeken we naar een locatie bij u in de buurt en een tijdstip dat voor u past. U mag op elk ogenblik beslissen om niet verder deel te nemen. 

Hoe neem ik deel?

Mail vrijblijvend naar wannes.vanhoof@wiv-isp.be. U mag ons altijd contacteren voor meer informatie.