Onze website gebruikt cookies

De aandoening

Deze rubriek wil een antwoord bieden op de meest frequent gestelde vragen van personen met Familiale Adenomateuze Polypose (FAP) en hun verwanten. De informatie die u hierin vindt, is bedoeld als aanvulling en zeker niet ter vervanging van de gesprekken met artsen, verpleegkundigen en andere leden van het verzorgingsteam.

We willen van deze inleiding gebruik maken om de twee voornaamste boodschappen van deze rubriek te beklemtonen, namelijk dat personen met Familiale Adenomateuze Polypose zeer regelmatig en intensief moeten gevolgd worden en dat familieleden met een risico op de aandoening eveneens onderzocht moeten worden en dit vanaf jonge leeftijd. Indien u nog vragen heeft of meer uitleg wenst omtrent deze aandoening, aarzel dan niet om uw arts te raadplegen.

U kan de informatie in deze rubriek ook hier downloaden. Indien u wenst kan u deze informatiebrochure gratis aanvragen via het contactformulier.