Onze website gebruikt cookies

Contactgroep

Tijdens onze contacten met polyposefamilies viel het ons op hoeveel personen zich alleen voelden in hun situatie en hoe ze naar antwoorden zochten op hun vragen. In 2002 kwamen enkele polyposepatiënten bijeen, samen met de coördinatrice van FAPA, om een "Polyposis Contact Group” (PCG) op te starten. Deze groep was bedoeld om polyposepatiënten en hun familie bijeen te brengen en hen op een andere manier dan in de spreekkamer van de dokter in te lichten over alle aspecten van hun aandoening. Door contacten met andere patiënten en familieleden zou men zich ook meer aanvaard en begrepen kunnen voelen en zou men op een positieve manier van gedachten kunnen wisselen en oplossingen kunnen vinden waar men alleen niet aan gedacht zou hebben. In 2003 vond de eerste bijeenkomst van de Franstalige Polyposis Contact Group plaats die twee jaar later opgevolgd werd door de eerste bijeenkomst van de Nederlandstalige groep. 

 

Werkgroep PCG

In 2008 werd een Nederlandstalige en Franstalige werkgroep PCG gevormd, bestaande uit patiënten en familieleden. Zij komen 1 of 2 keer per jaar, in een klein groepje, samen om te discussiëren over allerlei onderwerpen (o.a. over de organisatie van de infodagen) en kunnen, ondersteund door FAPA, initiatieven voor patiënten uitbouwen. Bent u ook geïnteresseerd om hier aan deel te nemen, laat het ons dan weten (telefonisch, via mail of via het contactformulier). Alle hulp is welkom! Aarzel zeker niet ons te contacteren als u hierover vragen of opmerkingen hebt. Jaarlijks organiseert de werkgroep PCG, samen met FAPA, een bijeenkomst voor de Polyposis Contact Group in de vorm van een infodag.  In de eerste plaats willen we met deze infodag up-to-date informatie bieden over FAP aan patiënten en hun familieleden. In een eerste gedeelte vinden dan ook lezingen plaats, gegeven door professionelen werkzaam in het domein van FAP. Tijdens de ronde-tafel discussie wordt ook ruim de tijd geboden om vragen te stellen. Daarnaast willen we ook contacten tussen FAP-patiënten onderling en hun familieleden stimuleren en de mogelijkheid bieden om ervaringen uit te wisselen. Na de lezingen wordt een lunch aangeboden om informele contacten tussen FAP-patiënten en hun familieleden te bevorderen. Tijdens de hele dag wordt een speelse opvang voor de jongere kinderen voorzien. Over onze nieuwe infodagen wordt u geïnformeerd via de rubriek nieuws.